Værd at vide inden huskøb på landet

At købe hus er en stor beslutning, der altid kommer med store spekulationer og overvejelser. Måske ønsker du at købe hus for første gang, at flytte på grund af familieforøgelse, har brug for et nyt projekt at give dig i kast med eller tilstræber luftforandring. Spørgsmålet er blot, hvilken boligtype du ønsker og har behov for, og hvor i landet, dit hjem skal befinde sig. Ønsker du at bo i et pulserende byliv eller i et hus på landet omringet af fredelige, naturrige omgivelser? Flere og flere vælger i dag at flytte væk fra storbymyldret og i stedet bosætte sig i ydre bydelsområder eller på landet. At bo på landet giver mere plads og rum, der er mulighed for at drive fritidslandbrug, holde flere dyr og dyrke andre fritidsinteresser end i byen.

At købe hus på landet er dog typisk mere komplekst end huskøb i byen. Her er 3 vigtige forhold at have i tankerne, hvis du overvejer at købe hus på landet.

Landbrugspligt

Hvis du ønsker at flytte fra by til land, er det vigtigt at have in mente, at der kan forekomme særlige regler for boligforhold på landet. Nogle huse kommer med landbrugspligt, som betyder, at du skal vedligeholde dine naturarealer, så der ikke sker en tilgroning. Du er ikke forpligtet til at dyrke dit land. Landbrugspligt forekommer ejendomme over 2 hektar og betyder samtidig, at det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring over huset. Hvis du køber dig et hus med landbrugspligt, er der ligeledes et krav om bopælspligt. Dette betyder, at huset skal være beboet inden 6 måneder. Er ejendommen derimod et arvestykke, skal dette finde sted inden for 2 år. En sådan bopælspligt ophører, når der er gået 10 år.

Beskatning og lån

Huse på landet er af forskellig status, hvilket har betydning for kategoriseringen af ejendommene hos SKAT og realkreditinstitutterne. Denne status påvirker beskatningen af huse på landet, men også hvor meget de kan belånes. På baggrund af vurderingsloven vurderer SKAT, om der er tale om en landbrugsejendom eller en beboelsesejendom. Det er her værd at vide, at ejendomsskatten er mindre på landbrugsejendomme end på beboelsesejendomme. Dog beskattes beboelsesejendomme ikke, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at sælge. Landbrugsejendomme beskattes derimod ved salg. Dette gør sig gældende, da de anses som erhverv.

Dyr på landet

At flytte på landet giver ofte mere plads og mulighed for at holde flere dyr end bosættelse i byen. Især hvis der findes et ønske om at holde mere end blot husdyr. Til dyrehold på landet tilhører en række love og regler, som det er en god idé at sætte sig ind i, selv hvis der ikke er tale om erhvervsmæssige dyrehold. Nogle dyrehold kræver dispensation hos kommunen, og det kan være forskelligt fra kommune til kommune, hvor stort et antal dyr en husstand må holde. Som ejer af dyr på landet har du et ansvar for at forhindre unødige lugtgener og forurening af de nært omliggende vandforhold som grundvand, vandløb og søer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *