Hver sjette byggevirksomhed overvejer at ansætte flygtninge

Der har de seneste par år været meget omtale omkring flygtninge, og deres problemer med at komme i arbejde og dermed blive integreret. Samtidig har dette kastet lys på arbejdsgiverne, og flere brancher er blevet kritiseret for ikke at være fleksible og involverende nok overfor netop flygtningene.

En ny undersøgelse har kigget nærmere på disse problemstillinger, og faktisk har det vist sig, at det i mange tilfælde ikke er virksomhedernes villighed til at ansatte flygtninge, der mangler – tværtimod, så er det oftere kommunerne og jobcentrene, som ender med at bremse integrationen på arbejdsmarkedet.

Stor interesse for flygtningeansættelser

Undersøgelsen viser helt konkret, at i omegnen af hver sjette virksomhed indenfor byggebranchen gør sig overvejelser omkring at ansætte en flygtning inden for det kommende år. Denne undersøgelse er lavet af Dansk Byggeri og de adspurgte virksomheder er medlemmer her.

Ifølge de adspurgte virksomheder er det i høj grad mangel på arbejdskraft og et socialt medfølt ansvar, som gør det interessant at overveje en ansættelse af en flygtning. Desuden har en tredjedel af virksomhederne ikke taget stilling endnu, så der er endda yderligere mulig opbakning.

Kommunerne spænder ben

Denne undersøgelse viser altså, at der i høj grad er virksomheder i byggebranchen, som ønsker at ansætte flygtninge og hjælpe integrationen frem. Dermed er der også grobund for at lede efter andre problemstillinger, som bremser integrationen på jobmarkedet, og undersøgelsen viser således, at det ofte er hos kommunerne, at det går galt. Nærmere betegnet er det hos jobcentrene.

Undersøgelsen viser at blot 24 procent af virksomhederne er blevet kontaktet af jobcentrene rundt omkring i landets kommuner, og det er for lavt. Jobcentrene har kapaciteten til at opretholde rollen som den part, der iværksætter kontakten jobsøgende og arbejdsgiver imellem. Desuden oplever mange virksomheder for tiden fremgang, og har derfor brug for arbejdskraft, men det bliver altså ikke udnyttet til fulde.

Derudover viser undersøgelsen at 84% af virksomhederne, som er medlem af Dansk Byggeri, slet ikke kender til den nye integrationsgrunddannelse. Her er der mulighed for at få en flygtning i praktik, imens han/hun bliver opkvalificeret. Det bør naturligvis tages alvorligt, at der er så lidt kenskab til uddannelsen, men dermed peger pilen ikke nødvendigvis kun på jobcentrene.

Den administrative barriere

Der er særligt én barriere, som undersøgelsen blandt virksomhederne indikerer, er størst. Bureaukratiet, altså papirarbejdet, synes at være en større barriere end eksempelvis de manglende danskkundskaber. Dermed er det i det offentlige system, at vi finder den største barriere. Og netop her kan kommunerne igen komme med hjælp og assistance.

Det ville være en stor hjælp, hvis kommunerne kunne overtage en større del af det administrative arbejde mellem flygtninge og arbejdsgivere, fordi det netop er her, at undersøgelsen indikerer en større barriere.

Enkelte kommunerne overtager i forvejen virksomhedernes flygtningerelaterede papirarbejde, og dette har vist sig at være en større hjælp. Derfor så man i byggebranchen gerne, baseret på undersøgelsen, at kommunerne tog ansvar. Trods alt er papirarbejdet netop svært for virksomhederne, og dermed afskrækkende, mens det for kommunerne er væsentligt nemmere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *